ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДА ПЦР ДИАГНОСТИКИ COVID-19 НА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ BIONEER

Ташметов К.К., Чингисова Л.Т., Мурзахметова З.С., Куанышбеков М.Д., Исенова А.Е., Бисмилда В.Л.

ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДА ПЦР ДИАГНОСТИКИ COVID-19 НА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ BIONEER

количество просмотров / 👁 161

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *