SATISFACTIONOF STUDENTS WITH ADDITIONAL AND INFORMAL EDUCATION ON THE BASISOF THENATIONAL SCIENTIFIC CENTER OF PHTHISIOPULMONOLOGYOF THE REPUBLIC OFKAZAKHSTAN

DOI: 10.56834/26631504_2022_2_43

L. Yeraliyeva, https://orcid.org/0000-0002-0892-166X
М. Kaidaulov, https://orcid.org/0000-0003-1994-3650
О. Sidorenko, https://orcid.org/0000-0002-6561-9627
National Scientific Center of Phthisiopulmonology of the Republic of Kazakhstan

SATISFACTIONOF STUDENTS WITH ADDITIONAL AND INFORMAL EDUCATION ON THE BASISOF THENATIONAL
SCIENTIFIC CENTER OF PHTHISIOPULMONOLOGYOF THE REPUBLIC OFKAZAKHSTAN

Resume: The article describes the main results of a survey to study the satisfaction of students with seminar-trainings
carried out on the basis of the National Scienctific Center of Phthisiopulmonology of the Republic of Kazakhstan. The main
problems of the organization of distance education are determined.
Key words: Human resources, seminar, TB, satisfaction

REFERENCES

1 World Health Organization. The world health report 2006: working together for health
2 Myulder E.V. Nepreryvnoe obrazovanie kak odin iz glavnyh elementov Evropejskoj social’noj modeli//Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya. – 2013.
– № 11. – S. 178-181;
3 Postanovlenie Pravitel’stva Respubliki Kazahstan ot 8 iyulya 2021 goda № 471 «Ob utverzhdenii Koncepcii obucheniya v techenie vsej zhizni (nepreryvnoe obrazovanie)».

количество просмотров / 👁 179

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *