COVID -19 ИНФЕКЦИЯСЫНЫҢ ПАНДЕМИЯСЫ КЕЗІНДЕГІ ЖҮРЕК ҚАН ТАМЫР ЖҮЙЕСІ АУРУЛАРЫНЫҢ ДИНАМИКАСЫ

Алынды: 05.02.2024/Қабылданды: 11.03.2024/Онлайн жарияланды: 30.03.2024 ӘОЖ:616.12-008: 616.12-07 DOI: 10.26212/2227-1937.2024.21.17.006 С.А. Туктибаева¹, ORCID: 0000-0003-1266-3381 И.С. Саркулова¹, ORCID: 0000-0003-1425-9286 Ф.Д. Хатамов¹, ORCID: 0009-0005-3579-1118 Б.К. Есенбеков¹ , ORCID:

Читать далее